Hur spelar man dragspel

De flesta tänker nog inte på dragspelet som ett blåsinstrument, men visste du att ljudet alstras av en luftbälg som sätter tangenternas eller knapparnas underliggande metalltungor i rörelse så en ton uppstår?

Det är faktiskt så att dragspel klassas just om ett blåsinstrument. Sånt är kul kunskap, för den musikintresserade, men antagligen inte hela anledningen till att du är här och läser. Låt oss därför istället dyka rakt på anledningen till varför du säkert är här och läser: du vill veta hur man spelar dragspel.

Konsten att spela dragspel

Du kan ganska snabbt lära dig spela enkla melodier på ett dragspel och tack vare att basknapparna har färdiga ackord låter det rätt mycket bara du lärt dig hålla reda på de första knapparna.

Pianodragspel eller knappdragspel

I huvudsak finns det två sorters dragspel och de är namngivna av hur spelet ser ut på dragspelarens högra sida, diskantsidan. Basen och basknapparna är likadant konstruerade oavsett om det är ett piano- eller knappdragspel.

Pianodragspel – här ser spelets diskantsida ut precis som ett vanligt piano, med svarta och vita tangenter. Här krävs mer förflyttningar och utsträckt handställning för att nå alla tangenter medan en viss melodi spelas. Varje tangent representerar sin egen ton.

Knappdragspell – här spelas diskanten, som oftast också är melodin, med hjälp av runda knappar som är diagonalt placerade i flera rader. Samma ton finns representerad av flera knappar vilket innebär att handställningen i stort sett alltid är samma men att handens läge kan behöva flyttas uppåt eller nedåt.

Basen – basknapparna är många och ganska små. De två raderna längst upp, alltså vid dragspelarens fingertoppar är så kallade basknappar som spelar grundtoner, motsvarande de vita och svarta tangenterna på ett piano, och snett nedanför dessa grundtoner ligger deras motsvarande ackord. Snett under grundtonen C finns alltså i tur och ordning C-dur, C-moll och C-septima.

På stora spel finns även C-förminskad septima. Placeringen av knapparna har samma tänk som knappdragspelets diskantknappar, en viss ton finns alltid att hitta på flera ställen.

På de flesta spel finns även särskilda register, knappar som påverkar själva klangfärgen. Dessa är i så fall placerade närmre bälgen. Klangfärgen som väljs kvarstår tills ett nytt val görs.

Dragspelets konstruktion

Dragspel är ofta ganska tunga och bärs därför med remmar över axlarna. Höger hand spelar diskanten på den lite infällda sidan av spelet, den sida som det faktiskt går att se något av. Vänster hand förutsätts klara sig utan insyn på bassidan som befinner sig längre bort från dragspelarens kropp. Inledningsvis tycker de flesta att det är väldigt komplicerat att hitta rätt knappar där utan att kunna se någonting, men övning ger färdighet. Som tur är har vissa basknappar särskilda markeringar så fingrarna kan känna sig fram när det behövs.

Mitt emellan diskantsidan och bassidan finns den viktiga bälgen. Hålls bälgen hoptryckt är dragspelet tyst, knapparna är stumma i sig själva. Bälgen måste hållas i rörelse för att skapa den luftström som krävs för att toner ska bildas. Med liten rörelse skapas svagare toner och genom att dra ut eller skjuta ihop bälgen kraftfullt går det att få mäktiga crescendon. Det är alltså inte som på exempelvis piano att tonen blir starkare genom hårdare anslag på tangenten. På dragspel är det enbart bälgen som påverkar hur starka tonerna blir.

Hur ska bälgen hanteras?

Eftersom båda händerna behövs för att spela diskant och bas måste bälgen skötas parallellt och det gör du med hjälp av vänsterhanden, eller bashanden.

Den stoppas nämligen in under den rem som löper längs hela dragspelets sida, uppifrån och ned på bassidan. Remmen håller handen på plats vid basknapparna men ger också det motstånd som behövs för att du ska kunna dra ut bälgen samtidigt som fingrarna spelar.

Det går att dra ut bälgen ganska långt men det är sällan behagligt så därför gäller det att börja skjuta ihop bälgen efter ett tag också. Det görs genom att vänster handlove helt enkelt trycker ihop spelet igen. Vana dragspelare brukar sällan dra ut bälgen särskilt långt utan använder sig mer av möjligheten att dra ut bälgens översta eller nedersta del lite lagom mycket och sedan snabbt börja trycka ihop igen.

Som kuriosa kan nämnas att aktiva dragspelare sällan har armbandsur på vänster handled eftersom ett sådant är i vägen för handlovsremmen på dragspelet.

Hur spelar man dragspel om man är blind?

Du har säkert många tankar kring svårighetsgraden med att spela dragspel. Som med alla musikinstrument krävs det träning och tålamod för att bli duktig. Du kanske tvivlar på min förmåga att hålla ut till du blir duktig? I så fall tänkte jag att jag ska ge dig lite härlig motivation genom att tipsa om en kanal med en kurs av en blind persons om är duktig på dragspel. Hoppas han kan inspirera dig att ta nästa steget till att bli bättre på dragspel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *